You are here:
< Back
Table of Contents

Cadangan DAK Fisik ini dikhususkan bagi bidang-bidang yang sekiranya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dan diutamakan menggunakan tenaga kerja dan material lokal, sehingga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian secara lokal. secara akumulatif diharapakan dapat menggerakan ekonomi secara nasional