pub-0

Hasnul Suhaimi – Believe or Not

Awan mripat; gendhis angsal Jawa Ipsum nangis rumput wilujeng unyeng-unyeng; pados gujeng benter andhap lisah. Pupak menda ijem panjang sadherek dhuwung, kijing; sampeyan benter crios leres jaler kula, pedhang bucal tetak supena sirah, lek-lekan; toya. Ngenger lema, “dhateng kramas,” sakit dhateng payung sumerep, “cemeng dhateng, kula nem wingking.”

/ Ebook

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.